Over de betekenis van supervisie in onze maatschappij

 

We leven in een snel veranderende samenleving. In onze huidige maatschappij kunnen verschillende waarden en normen (of juist het ontbreken daarvan) schokkende gebeurtenissen tot gevolg hebben. De confrontatie tussen verschillende culturen en subculturen wordt steeds zichtbaarder. Deze veranderingen doen een groot beroep op ons aanpassingsvermogen. Dit betekent dat we steeds meer worden aangesproken op onze eigen authentieke kracht en creativiteit, zeker in werksituaties. Als beroepskracht kun je niet meer blindvaren op eerder geleerde methoden en technieken, maar zal je steeds vaker moeten handelen vanuit je eigen analyse en beoordeling van een situatie.

Supervisie is een methode die je daarbij behulpzaam kan zijn, aangezien supervisie een methode is om te leren reflecteren op je eigen handelen, met het oog op een effectieve beroepsuitoefening. Daarmee leer je om je optimaal aan te passen aan veranderende werkomstandigheden.