Wie is drs. Meta van Woudenberg?

 

Meta van WoudenbergSinds 2004 werk ik als zelfstandig supervisor voor particulieren en organisaties.

Daarnaast was ik tot mijn pensioen buitensupervisor aan de opleiding SPH van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, voor voltijd- en deeltijdstudenten. Ook heb ik een aantal jaar gewerkt met studenten van de Duitse deeltijd-opleiding.

Ik voltooide in 2004 de opleiding 'supervisiekunde en andere begeleidingsvormen' in Nijmegen, na een post-academische opleiding 'coachingsvaardigheden' in 2001.

Na mijn doctoraalopleiding 'sociale pedagogiek en andragogiek' aan de Radboud Universiteit Nijmegen (1977) heb ik veel ervaring opgedaan in een aantal welzijnsinstellingen. Ik begon mijn carrière als jongerenwerkster en werkte daarna als vrouwenhulpverleenster in Heemskerk. Ik heb daarna een paar jaar gewerkt bij de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, waar ik onder meer de financiële situatie van ouderen in Arnhem onderzocht. Verder onderzocht ik de haalbaarheid van 'één-loket-voor-alle-hulpvragen.' 

Ik was zeventien jaar werkzaam bij Vrijwillige Inzet Arnhem, waar ik diverse rollen heb vervuld. Als ontwikkelaar initieerde ik diverse projecten en was vervolgens bij de uitvoering van deze projecten betrokken als bemiddelaar. Als senior-adviseur investeerde ik in de verbetering van de kwaliteit van vrijwilligerswerk.

Mijn sterke punten zijn rust, ruimte en aandacht.
Mijn drijfveer is het moment waarop jij je eigen kracht en mogelijkheden (weer) ervaart.

Ik houd mij aan de gedragscode van de LVSC. Voor informatie over de gedragscode LVSC klikt u hier.

Logo LVSC