Reacties van supervisanten

 

"Supervisie heeft mij laten inzien dat creativiteit niet alleen zit in activiteiten ondernemen, maar dat het ook een manier van benaderen kan zijn. De supervisie bijeenkomsten heb ik als fijn ervaren en hebben mee gewerkt aan mijn ontwikkeling tot een Sociaal Pedagogische Hulpverlener. Ik heb veel geleerd en ik ben erg gegroeid dit jaar. We hebben belangrijke dingen behandeld en ik weet zeker dat ik dit blijf doen om die verdieping op te blijven zoeken. Doordat ik zoveel gehad heb aan de supervisie is mijn bereidheid om mijn eigen handelen te blijven onderzoeken groot."
 
"De meerwaarde van supervisie was voor mij toch vooral dat ik door het delen van gevoelens en gedachten betere inzichten gekregen heb waardoor ik weer enthousiast word om aan het werk te gaan en hierin meer zekerheid gekregen heb."
 
"Supervisie had voor mij de meerwaarde dat ondanks dat ik dacht dat ik een bepaalde situatie al wel duidelijk had ik toch nog tot nieuwe inzichten kwam en bruikbare tips kreeg voor gedragsverandering. Door supervisie ben ik erachter gekomen wat ik belangrijk vind, zowel als persoon en als professional. Het belangrijkste vind ik dat ik handel vanuit mijn eigen normen en waarden en dat ik daarbij kijk naar de cliënten en wat zij daarbij nodig hebben."
 
"Doordat we na iedere bijeenkomst met supervisie feedback gaven aan elkaar, kreeg je ook telkens een aantal leer- en pluspunten mee. Dit heeft voor mij motiverend gewerkt, je wilt het de volgende keer dan beter doen."
 
"Meta haar werkwijze vond ik erg prettig. Ik vond het prettig dat we halverwege de supervisie over gingen op een andere manier van vragen stellen. Meta is een prettig persoon om mee te werken en ik heb veel van haar geleerd zoals; het omgaan met bepaalde problemen, de juiste manier van vragen, mezelf bevragen en het inzetten van mijn kwaliteiten. Meta heeft mij, (...) altijd geaccepteerd en in onze waarde gelaten, wat ik als prettig heb ervaren."
 
"Kijkend naar de samenwerking met Meta, de supervisor, ben ik tevreden. In eerste instantie moest ik even wennen aan haar ‘’duidelijke taal’’. Hiermee bedoel ik dat ze, in mijn beleving, de dingen heel concreet benoemde. Ze zei wat ze dacht en daar draaide ze dan ook niet omheen. Ik heb dit als prettig ervaren, omdat ik hierdoor duidelijk wist waar ik aan toe was."
 
"Zoals eerder beschreven, was ik eerst nogal sceptisch tegenover supervisie. Langzamerhand kwam ik er achter dat ik heel veel kon leren en ook daadwerkelijk leerde tijdens supervisie. Toen ik mij eenmaal veilig genoeg voelde tijdens supervisie, durfde ik ook persoonlijker te zijn in mijn reflectieverslagen en durfde ik mij kwetsbaarder op te stellen tijdens het inbrengen van een werkinbreng."
 
"De supervisie bestaat eigenlijk grotendeels uit reflecteren op jezelf. Dit is een onderdeel dat ik erg interessant maar soms ook moeilijk vind. Ik vind het heel fijn om te leren maar merk dat ik soms te kritisch ben op mezelf wat me belemmert om écht te leren. De tweede helft van supervisie heb ik echter geprobeerd om wat minder kritisch op mezelf te zijn."
 
"Maar ik begon het reflecteren ook steeds nuttiger te vinden. Want waarom doe ik eigenlijk dingen zoals ik ze momenteel doe, en ben ik hier eigenlijk wel tevreden mee? Ik kwam er door Supervisie achter dat ik niet tevreden ben over bepaalde dingen in mijn handelen."
 
"Ik zou ook graag veel langer/meer supervisie willen. Niet omdat ik graag moeilijke onderwerpen boven tafel wil krijgen, want die zullen na enige tijd ook bij mij aan bod komen, maar ook omdat het mij boeit waarom ik dingen doe zoals ik ze doen en waarom anderen dingen doen zoals zij ze doen."
 
Ik weet van mezelf dat ik een doener ben op het gebied van leren. Maar supervisie heeft dit verbreed door ook een denker te worden. Supervisie heeft mij bewust gemaakt om na denken over situaties en hoe ik daarin handel. Door te reflecteren wordt het handelen duidelijker en kan ik mijn handelen verbeteren.