Wat is supervisie?

 

Supervisie is een vorm van reflecteren op je eigen werkstijl. In een supervisietraject (dat bestaat uit een aantal gesprekken - tien tot vijftien-) onderzoek je werksituaties, waarin je problemen ervaart. We bekijken waar dit mee te maken kan hebben, hoe je er tot nu toe mee omgaat en welke alternatieven er zijn. Ik luister naar je verhaal en stimuleer je om te reflecteren - door middel van vragen, reacties en soms ook suggesties - over jouw manier van werken en hoe je dat kunt verbeteren.
Je herkent vaste patronen en onderzoekt met welke overtuigingen die te maken hebben. Je leert denken, voelen en handelen beter op elkaar af te stemmen, zodat je in je werk beter en prettiger kunt functioneren.

 

Wat is coaching?

 

Coaching is een begeleidingstraject waarin je onderzoekt hoe je in bepaalde werksituatie beter kunt functioneren. Coaching helpt je om inzicht te krijgen in je eigen functioneren, welke alternatieven je hebt, en hoe je je sterke punten optimaal in kunt zetten voor een beter resultaat. Coaching bestaat uit een aantal gesprekken (meestal acht) waarin we concrete werkervaringen bespreken: wat heb je gedaan, wat wilde je eigenlijk bereiken, en wat zou je voortaan kunnen doen om je werk met meer resultaat uit te voeren. Aan het eind van een coachingstraject ben je in staat om effectiever met je werk om te gaan.

 

Wat is intervisie?

 

Intervisie is een methodiek waarbij een aantal beroepskrachten elkaar ondersteunt bij de werkuitvoering. Een intervisiegroep bestaat uit een vaste groep collega’s (vijf tot acht) die met een zekere regelmaat bij elkaar komt om te reflecteren op het eigen functioneren. De groep onderzoekt met elkaar de invloed van ieders sterke (en zwakke) punten in het werk. De groep helpt elkaar om beter te functioneren in de beroepspraktijk.
Bij begeleide intervisie worden de deelnemers gedurende een beperkte tijd begeleid of getraind. Als (intervisie)coach leer ik intervisiegroepen hoe zij maximaal profijt kunnen hebben van de intervisiebijeenkomsten.